Links

hof-ter-bloemen-logo

Onze kinderopvang is ondergebracht in  woon-zorgcentrum Hof ter Bloemen. Onze afdeling is volledig afgescheiden van hun afdeling. Af en toe brengen we een bezoekje met de kinderen op hun afdeling en we zien dat de ouderen hier van genieten.

kind-en-gezin-logo

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

kind-en-gezin-logo

Je kan de kosten voor kinderopvang onder bepaalde voorwaarden inbrengen in je belastingen. We geven je een kort overzicht van welke kosten je kan inbrengen, wat de voorwaarden zijn, ... Voor meer informatie kan je terecht bij FOD Financiën. Je vindt de link hieronder of in de contactgegevens onderaan deze pagina.

be-logo

Kijk op deze site om meer info te vinden over belastingsvoordeel bij kinderopvang.