Over ons

Ons zelfstandig kinderdagverblijf heeft een vergunning van Kind en Gezin. Dat betekent dat wij aan bepaalde kwaliteitsvereisten moeten voldoen in onze opvang. Over een vergunning beschikken heeft het voordeel dat wij aan onze ouders fiscale attesten kunnen uitreiken voor het aftrekken van de opvangkosten van het belastbare inkomen. Regelmatig komt de inspectieambtenaar van Kind en Gezin langs om na te gaan of wij nog altijd aan alle voorwaarden voldoen en of wij de vereiste kwaliteit bieden. Dan wordt onder meer de veiligheid, de beschikbare leef- en speelruimte, de verzorging, de hygiëne, de ouderparticipatie en de pedagogische omgang met de kinderen geëvalueerd. Hanne Jambon, Yoni Luts, Birgit Van der Perre, Ayse Gulbahar en Tanja Brasseur zijn de kinderbegeleidsters. Zij beschikken over een diploma kinderzorg.
Zij zorgen voor een warm contact tussen alle kindjes onderling en hebben een goed contact met de ouders.Begeleiders hebben aandacht voor de groep en voor elk individueel kind. Elk kind wordt door hen begeleid in zijn eigen ontwikkeling en krijgt de kans te ontplooien op zijn eigen tempo.

De kindjes worden opgevangen in 2 verticale groepen, dit betekent dat er in elke groep baby’s, kruipers en peuters aanwezig zijn.
Zo ontstaat een hechte band tussen begeleiders, kinderen en ouders.
Kleine kinderen kunnen leren van de grote, terwijl grote kinderen het vaak leuk vinden om mee te zorgen voor de kleintjes.
Soms wordt de groep gesplitst in kleinere groepjes, zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen spelen.

Elke dag zorgt de kok van woon-zorgcentrum Hof ter Bloemen voor een lekkere aangepaste maaltijd voor de peuters. Onze kinderbegeleiders koken de groentepapjes voor de baby’s.

Vooraleer jou kindje start volgens het opvangplan wordt de kans gegeven, indien u dit wenst, om op voorhand te wennen. Op die manier kunnen ouders wennen aan het brengen van hun kindje naar de opvang vooraleer ze moeten gaan werken. Het kindje went aan de omgeving en de begeleidsters maken tijd om deKinderen in de bolderkar gewoonten, het kindje en de ouders te leren kennen. De wenopvang is uiteraard betalend volgens het IKT systeem.

Het Duimelijntje hanteert verder een eigen voorrangsbeleid voor personeelsleden van woonzorgcentra De Bloemelingen in Zolder en Hof Ter Bloemen als ook voor de personeelsleden van ons eigen kinderdagverblijf ‘Duimelijntje’.

Stagiair(e)s krijgen bij ons de kans om hun kennis uit school om te zetten in de praktijk. Stagiair(e)s werken onder begeleiding van een mentor binnen ons kinderdagverblijf en een stagebegeleider van school.

Team Duimelijntje

Hoofdverantwoordelijke

Hanne Jambon

Hanne Jambon

Medeverantwoordelijke

Ayse Gulbahar

Ayse Gulbahar

Kinderbegeleidster

Ilayda Dizman

Ilayda Dizman

Kinderbegeleidster

Joni Luts

Joni Luts

Kinderbegeleidster

Imani Lijnen

Imani Lijnen