Kinderbegeleidster

Hof ter Bloemen is op zoek naar een kinderbegeleidster voor hun kinderdagverblijf Duimelijntje.
Duimelijntje is een kinderdagverbijf gelegen binnen het woonzorgcentrum in Heusden centrum. Duimelijntje verzorgt de opvang van 18 kindjes, per dag, tussen o en 3 jaar. Wij bieden opvang in een huiselijke sfeer rekening houdend met ieder uniek kind.
Meer info www.duimelijntejheusden.be

Deze vacature is ter vervanging van ziekte.
Je sollicitatiebrief en CV mag je versturen vóór 23 februari 2020 naar: marina.ulenaers@hofterbloemen.be

FUNCTIEOMSCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL KINDERBEGELEIDER

 • Je hebt een ondersteunende en verzorgende functie met als doel het welbevinden en de veiligheid van de kinderen aanwezig in het kinderdagverblijf te garanderen.
 • Je staat in voor de opvang en verzorging van kinderen van 0 tot en met 3 jaar.
 • Je begeleidt, verzorgt en houdt toezicht op kinderen zodat de opvangdag aangenaam, vlot en veilig kan verlopen.
 • Je verzorgt het dagelijkse onthaal en de opvang van de kinderen.
 • Je creëert een basissfeer van veiligheid, zekerheid, geborgenheid, openheid en structuur.
 • Je begeleidt het breng- en afhaalmoment van de kinderen door de ouders.
 • Je stimuleert kinderparticipatie.
 • Je begeleidt kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
 • Je hebt aandacht voor het individu en de groep.
 • Je begeleidt begeleidingsgesprekken, ook bij probleemsituaties.
 • Je begeleidt eetmomenten en je dient maaltijden toe.
 • Je verzorgt de kinderen in kader van hun hygiëne en veiligheid (eten, toilet, slapen, hygiëne, infrastructuur,…).
 • Je volgt de ontwikkeling van de kinderen op en je registreert deze ontwikkelingen.
 • Je organiseert activiteiten.
 • Je bereidt activiteiten inhoudelijk voor en je werkt de activiteiten uit.
 • Je hebt aandacht voor de variëteit aan activiteiten en de haalbaarheid ervan, zowel op vlak van middelen als op vlak van vaardigheden en de belangstelling van de kinderen.
 • Je organiseert rustmomenten.
 • Je stimuleert kinderen tot ‘vrij spel’ en je ziet daar zowel binnen als als buiten op toe.
 • Je organiseert begeleide spelactiviteiten, knutselactiviteiten, bewegingsactiviteiten, …
 • Je speelt in op de leefwereld van het kind.
 • Je houdt toezicht en ten alle tijden een overzicht over de groep.
 • Je draagt bij aan de werking en activiteiten rond ouderparticipatie.